صفحه اول | FOUNDA MATE | ETABS MATE |  دانلود  | فعالسازی نرم افزار |  اخبار  | نظر کاربران | مقالات | دیگر نرم افزارها | پشتیبانی | جستجو | تماس با ما | English

 

  فهرست مقالات

 

  فهرست آپدیتهای اخیر

 تازه ها و تغییرات نسخه 1.3.540 نرم افزار ETABS MATE

 تازه ها و تغییرات نسخه 1.3.530 نرم افزار ETABS MATE

 تازه ها و تغییرات نسخه 1.3.520 نرم افزار ETABS MATE

 تازه ها و تغییرات نسخه 1.3.515 نرم افزار ETABS MATE

 تازه ها و تغییرات نسخه 1.3.505 نرم افزار ETABS MATE


 
  
 
 
 

تازه ها و تغییرات نسخه 1.3.590 تا 1.3.595 نرم افزار ETABS MATE       

 

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 2.1.340 نرم افزار FOUNDA MATE     

 
 
 
 

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 1.3.580 تا 1.3.583 نرم افزار ETABS MATE     

 
 

نحوه تشخیص ستونهای پرفشار و تیرهای پر برش و اعمال ضوابط آرماتورگذاری خاص آنها     

  

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 2.1.337 نرم افزار FOUNDA MATE     

 
 
 

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 1.3.573 نرم افزار ETABS MATE     

 
 

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 2.1.330 نرم افزار FOUNDA MATE     

  

 

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 1.3.565 نرم افزار ETABS MATE     

   

Define Shear Wall Sections in ETABS 18,17,16,15,13     

 

 

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 1.3.560 نرم افزار ETABS MATE     

  

 

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 1.3.555 نرم افزار ETABS MATE     

 

 

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 1.3.550 نرم افزار ETABS MATE     

 
ETABS MATE Update 1.3.550

 

 

 

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 1.3.540 نرم افزار ETABS MATE     

 
 

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 1.3.530 نرم افزار ETABS MATE     

 

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 1.3.520 نرم افزار ETABS MATE     

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 1.3.515 نرم افزار ETABS MATE     

نحوه انتقال سازه از ETABS 2015 ،ETABS 2016 و یا ETABS 2013 به نرم افزار ETABS MATE     

 

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 1.3.505 نرم افزار ETABS MATE     

 

           مشاهده مقاله کامل 

 

 

تازه ها و تغییرات نسخه جدید 1.3.427 نرم افزار ETABS MATE     

 

           مشاهده مقاله کامل 

 

 

نحوه پیکربندی و ترسیم نقشه های اجرایی پروفیل طولی تیرهای سازه     

 

           مشاهده مقاله کامل 

 

 
 

  نحوه تعریف مقاطع دیوارهای برشی با آرماتوربندی خاص در CSI Section Designer     

 

           مشاهده مقاله کامل 

 

 
  Back to Top
 
  Back to Top


 

    شروع سریع نرم افزار ETABS MATE تنها در چهار گام ساده     

 

  Download Quick Start      size: 3.1 MB   Language: فارسی

  Download Quick Start      size: 2.9 MB   Language: English

 

 
  Back to Top

 

   فصلنامه گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس/دوره پنجم/سال بیستم/شماره 74-75/پاییز و زمستان 91/صفحه97

 

           مشاهده مقاله کامل 

 

 
 

   ACI 318M - 2014 - Metric     

 

  Download ACI 318M - 2014    size: 8.49 MB

 

 

  Back to Top
 
 
  Back to Top

 

 
  Back to Top

 

 
  Back to Top

 

 

 

 

 


  FARASA Engineering Group Logo

    © 2012 - 2024  FARASA Engineering Group.   All Rights Reserved.
    farasaeg.ir is a registered trademark of FARASA Engineering Group.

 


کلیه حقوق مطالب و فایلهای ارائه شده در این سایت برای گروه مهندسین فراسا محفوظ میباشد و تنها با ذکر منبع مجاز میباشد.