راهنمای فارسی نرم افزار

لطفا برای مشاهده مطالب راهنمای نرم افزار روی موضوع مورد نظر خود در فهرست مطالب راهنما کلیک نمایید.نام اثر: راهنمای فارسی نرم افزار
ETABS MATE
نسخه راهنما:
Persian 1.3.501
تاریخ بازنگری: 7 تیرماه 1394 (June 2015)
تهییه کننده: گروه مهندسین فراسا
مالک اثر: گروه مهندسین فراسا

کلیه حقوق این اثر طبق شماره شناسایی 204933 از شورای عالی انفورماتیک کشور و نیز شماره 10/1000 و شماره شناسنامه 032638-04338-8 ثبت شده در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تحت پوشش قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر میباشد. 

 

ETABS MATE Concrete Structure Assistant is a professional software for design and draw reinforcement details of Concrete Structures in a developed and simple independent graphical interface in according to analysis results of ETABS software.

 

Official Website:

               www.FARASAEG.ir

               www.ETABSMATE.ir

 


 

 


© Copyright 2012 - 2019 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com