صفحه اول | درباره ETABS MATE |  اخبار  | نظرات کاربران |  دانلود  | فعالسازی نرم افزار | مقالات | راهنمای برخط | دیگر نرم افزارها | پشتیبانی | جستجو | تماس با ما | English

  شروع سریع ETABS MATE تنها در چهار گام ساده

 در اینجا شما با چهار گام ساده آشنا خواهید شد که از طریق آنها به آسانی خواهید توانست طراحی جزئیات میلگرد گذاری پروژه خود را بسرعت انجام دهید.

 ابتدا شما میبایست پروژه خود را در  ETABS مدل، آنالیز و سپس طراحی نمایید.
 پس از آن سیستم واحد ETABS را بر روی  Kg-Cm  قرار داده و چهار گام زیر را دنبال نمایید:

u ایجاد فایل متنی مدل توسط ETABS  از طریق:

ETABS : File > Export > Save Model as Etabs .e2k File…

      و نیز ایجاد فایل خروجی نتایج طراحی ETABS  از طریق:

ETABS : File > Print Tabels… > Concrete Frame Design… > R Output Summery > ž RTF > OK

      نمایش تصاویر

v باز کردن فایل متنی مدل درETABS MATE  از طریق آیکون  و یا از طریق:

ETABS MATE :  File > Import Structure Model From ETABS Text File

       و نیز باز کردن فایل خروجی نتایج طراحی سازه در ETABS MATE  از طریق آیکون  و یا از طریق:

ETABS MATE :  File > Import Etabs Design Summery File 1

      نمایش تصاویر

w اختصاص مشخصات مقطع تیرها شامل میلگردهای طولی و میلگردهای برشی از طریق  و یا:

ETABS MATE :  Define > Beam Type-Section and Minimum Rebar

        نمایش تصاویر

x محاسبه جزئیات میلگرد گذاری تیرها از طریق    

        نمایش تصاویر

 

با انجام این چهار گام ساده شما میتوانید جزئیات میلگردگذاری و دیگر محاسبات انجام شده را بر روی پلان سازه مشاهده نمایید. در زیر مراحل بالا بصورت گرافیکی توضیح داده شده اند:

 u ایجاد فایل متنی مدل توسط ETABS  بصورت:

 

 

و نیز ایجاد فایل خروجی نتایج طراحی ETABS  بصورت:

 

 


 

 

در پنجره باز شده میبایست تنظیمات زیر اعمال شود و سپس فایل نتایج طراحی ساخته شود:

 

 

 

پس از انجام تنظیمات فوق فایل نتایج خروجی را در مکان مورد نظر و با فرمت RTF ذخیره نمایید:

 


Go Top

v باز کردن فایل متنی مدل درETABS MATE  از طریق آیکون  و یا بصورت:

 

 

و نیز باز کردن فایل خروجی نتایج طراحی سازه در ETABS MATE  از طریق آیکون  و یا از طریق:

 

Go Top
 

w اختصاص مشخصات مقطع تیرها شامل میلگردهای طولی و میلگردهای برشی از طریق   بصورت:

 

 

پس از آن کلیه پارامترهای مقطع تیر میبایست در پنجره زیر تعیین و یا کنترل گردند:

 

Go Top
 

x محاسبه جزئیات میلگرد گذاری تیرها از طریق    بصورت:

 

 

با انجام محاسبه جزئیات میلگرد گذاری نتایج محاسبات بصورت گرافیکی رو پلان سازه بصورت زیر نمایش داده خواهد شد:

 

 

 


 

در صورت نیاز میتوانید پارامترهای طراحی جزئیات میلگرد گذاری تیرها را از طریق    بصورت شکل زیر تغییر دهید:

 

Go Top

 

 


  FARASA Engineering Group Logo

    © 2012 - 2018  FARASA Engineering Group.   All Rights Reserved.
    farasaeg.ir is a registered trademark of FARASA Engineering Group.